S 17 Saab 17BL, 17 BS [sv]

S 17 Saab 17BL, 17 BS (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
S 17 var ett tvåsitsigt, enmotorigt spaningsflygplan som fanns i två versioner; S 17BL (L=land) och S 17BS (S= sjöflygplan). Beväpningen utgjordes av en kulspruta. S 17BL var avsett för samverkan med armén och försett med seriebildkamera. S 17BS var ett marinspaningsflygplan med flottörer för start och landning på vatten. Det var utrustat med en seriebildkamera och i flygplanskroppen fanns luckor för sned- och lodbildsfotografering. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e7a5a9d-4e43-4323-a152-e2cf07ecd74e | RDF/XML | JSON-LD
Name
S 17 Saab 17BL, 17 BS
Swedish

Description
S 17 var ett tvåsitsigt, enmotorigt spaningsflygplan som fanns i två versioner; S 17BL (L=land) och S 17BS (S= sjöflygplan). Beväpningen utgjordes av en kulspruta. S 17BL var avsett för samverkan med armén och försett med seriebildkamera. S 17BS var ett marinspaningsflygplan med flottörer för start och landning på vatten. Det var utrustat med en seriebildkamera och i flygplanskroppen fanns luckor för sned- och lodbildsfotografering.
Swedish

Type
Function
Type code
S 17
Service period
1942 1952

-Timespan
1942 1952
--Earliest time
1942
--Latest time
1952
Versioner [sv]
S 17BL, S 17BS

-Heading
Versioner
Swedish

-Text
S 17BL, S 17BS
Swedish
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 123
Swedish