Description
Putsad gul tegelfasad i två våningar med inredd vind. Enkel empirstil. [sv]
Dataset owner
Last changed
15/04/2020 13:28:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e522097-9ed5-46ac-bd9d-f9f370b827c8 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bageribostället
Swedish

Alternative name
Gamla smedjan
Swedish

Description
Putsad gul tegelfasad i två våningar med inredd vind. Enkel empirstil.
Swedish

History

Byggnadsår är oklart. I källarvåningen finns rester av de gråstensmurar som tillhörde en artillerismedja från 1600-talets slut som fanns på platsen. Från början av 1700-talet användes byggnaden som boställe för bageribåtsmännen. Efter att det nya större bageriet uppförts genomgick bageribostället en ombyggnad 1864-1866. Väggarna av murad gråsten revs och huset byggdes upp på nytt i tegel, dock med grunden kvar. Byggnaden gjordes högre och längre för att tillgodose de nya kraven på modernare bostäder åt bageriets anställda. Precis som då är det idag ett bostadshus vilket gör byggnaden till det äldsta bevarade bostadshuset i Karlskrona.

1992 blev byggnaden byggnadsminnesförklarad.

Swedish

Located at
Stumholmen (ö (T.ISL)) [sv], ,

-Place
Geodata
56.16042, 15.59772, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.16042
-Longitude (Easting)
15.59772
Reference
Bageribostället, Rapport nr 4 - Stumholmens äldre bebyggelse, Elisabeth Lindberg, Blekinge Läns Museum 1993
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Stumholmen i Karlskrona: historia och nutid, Skrivstugan (Karlskrona, 1993), s. 12.
Swedish

-Text
Länsstyrelsen Blekinge. Byggnadsminnen, Bageribostället. Hämtad 2018-10-30.
Swedish