Bageribostället [sv]

Bageribostället (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Putsad gul tegelfasad i två våningar med inredd vind. Enkel empirstil. [sv]
Last changed
23/11/2018 15:41:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e522097-9ed5-46ac-bd9d-f9f370b827c8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bageribostället
Swedish

Alternative name
Gamla smedjan
Swedish

Description
Putsad gul tegelfasad i två våningar med inredd vind. Enkel empirstil.
Swedish

History

Byggnadsår är oklart. I källarvåningen finns rester av de gråstensmurar som tillhörde en artillerismedja från 1600-talets slut som fanns på platsen. Från början av 1700-talet användes byggnaden som boställe för bageribåtsmännen. Efter att det nya större bageriet uppförts genomgick bageribostället en ombyggnad 1864-1866. Väggarna av murad gråsten revs och huset byggdes upp på nytt i tegel, dock med grunden kvar. Byggnaden gjordes högre och längre för att tillgodose de nya kraven på modernare bostäder åt bageriets anställda. Precis som då är det idag ett bostadshus vilket gör byggnaden till det äldsta bevarade bostadshuset i Karlskrona.

1992 blev byggnaden byggnadsminnesförklarad.

Swedish

-Place
Geodata
56.16042, 15.59772, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.16042
-Longitude (Easting)
15.59772
Reference
Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Stumholmen i Karlskrona: historia och nutid, Skrivstugan (Karlskrona, 1993), s. 12.
Swedish

-Text
Länsstyrelsen Blekinge. Byggnadsminnen, Bageribostället. Hämtad 2018-10-30.
Swedish