Aakre søndre (Gard) [no]

Aakre søndre (norwegian bokmål)

Matrikkelgard (Universitetet i Bergen) [no]

Description
Matrikkelgard 17 i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark [no]
Place type
Dataset owner
Universitetet i Bergen (Educational institution) owns the information on this page
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page
Språksamlingane, Universitetet i Bergen
http://www.spraksamlingane.no
Last changed
01/06/2022 16:35:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e1ce0ab-cd46-4119-8694-e3e72ccc158e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Aakre søndre
Norwegian bokmål

Other name
Åkre [no] - Navneform fra kilde [no]

-Name
Åkre
Norwegian bokmål

-Name type
Norwegian bokmål


-Specified
Statens kartverk 2020
Norwegian bokmål
Description
Matrikkelgard 17 i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
Norwegian bokmål

Code
17
Place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.91899, 9.16311, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.91899
-Longitude (Easting)
9.16311
-Source
Lokalitetspunkt, Statens kartverk
Norwegian bokmål
Is Part Of
History

1838-01-01 - 2019-12-31: gnr 17 (0817-17), Drangedal kommune (0817), Telemark (før 1919: Bratsberg Amt)
2020-01-01 - pågående: gnr 17 (3815-17), Drangedal kommune (3815), Vestfold og Telemark

Norwegian bokmål

Time
01/01/2020 ongoing

-Earliest time
01/01/2020
-Latest time
ongoing
Was part of at time
01/01/1838 31/12/2019 Telemark (Historisk fylke) [no], Drangedal (0817 Drangedal_18380101-20191231), GNID: 0817-17 [no], (før 1919: Bratsberg Amt) [no]

-Timespan
01/01/1838 31/12/2019

--Earliest time
01/01/1838
--Latest time
31/12/2019
-Place reference
Telemark (Historisk fylke) [no], Drangedal (0817 Drangedal_18380101-20191231), GNID: 0817-17 [no], (før 1919: Bratsberg Amt) [no]

--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Drangedal (0817 Drangedal_18380101-20191231), GNID: 0817-17
Norwegian bokmål

--Place (text)
(før 1919: Bratsberg Amt)
Norwegian bokmål
-GNID
0817-17
--Id
0817-17
--System
GNID
Reference
1886-Matrikkelen
Norwegian bokmål

Statens kartverk 2020
Norwegian bokmål

GNIDu
08170017

-Id
08170017
-System
GNIDu
Språksamlingane, SNID
SNID-NO-0008600132774

-Id
SNID-NO-0008600132774
-System
Språksamlingane, SNID
GNID
3815-17

-Id
3815-17
-System
GNID
GNID
0817-17
-Id
0817-17
-System
GNID