Climate Place holder

Klima (norwegian bokmål), Klima (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:09
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/klima
Label
Climate
English

Klima
Norwegian bokmål

Klima
Norwegian nynorsk

Not used label
Klimadata
Norwegian nynorsk

Klimadata
Norwegian bokmål

Klimaendring
Norwegian nynorsk

Klimaendring
Norwegian bokmål

Klimagasser
Norwegian bokmål

Klimakalkulator
Norwegian nynorsk

Klimakalkulator
Norwegian bokmål

Klimakvote
Norwegian nynorsk

Klimakvote
Norwegian bokmål

Klimastatistikk
Norwegian bokmål

Klimagassar
Norwegian nynorsk

Klimastatistikk
Norwegian nynorsk

Klimatilpasning
Norwegian bokmål

Klimatilpassing
Norwegian nynorsk

Verdata
Norwegian nynorsk

Verstatistikk
Norwegian nynorsk

Værdata
Norwegian bokmål

Værstatistikk
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
Værforhold, værlag, også Co2-kvoter, miljøovervåking, klimaendringer.
Norwegian bokmål

Vêrforhold, vêrlag, medrekna Co2-kvotar, miljøovervaking, klimaendringar.
Norwegian nynorsk