Personlista: Alla fotografer [sv]

Personlista: Alla fotografer (swedish)

Description

Den här mappen visar kraften bakom dynamiska mappar som introducerades i KulturNav 1.1. Mappens innehåll är byggd från en sökfras genom att jag klickat på kategorin Aktör | Person | Fotograf och sedan sparat urvalet som en sökmapp genom att klicka på knappen med samma namn.

Mappen fylls automagiskt med alla personer som har livsrollen Fotograf. Smidig eller hur? [sv]

Folder type
Shared List
Ongoing work
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
1 to 20 of 8551 hits.
Name
Personlista: Alla fotografer
Swedish

Description
Den här mappen visar kraften bakom dynamiska mappar som introducerades i KulturNav 1.1. Mappens innehåll är byggd från en sökfras genom att jag klickat på kategorin Aktör | Person | Fotograf och sedan sparat urvalet som en *sökmapp* genom att klicka på knappen med samma namn.

Mappen fylls automagiskt med alla personer som har livsrollen Fotograf. Smidig eller hur?
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Folder type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Search string
actualEntityType:Person,person.liferole.person.liferole.liferole_r:d21f2818-5a80-45b0-9268-0fcb133417a0