Disington, Bjørg Solveig (1930 - ) [no]

Disington, Bjørg Solveig (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/08/2021 06:54:06
16/09/2023 06:31:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8defe262-6ff6-4c9b-852d-3b484716a865 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Disington, Bjørg Solveig
Norwegian bokmål

First name
Bjørg Solveig
Norwegian bokmål

Last name
Disington
Norwegian bokmål

Birth
1930

-Time
1930
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gift med fotograf Terje Disington. Hun hadde sin utdannelse fra Oslo Yrkesskole og arbeidet som fagfotograf inntil hun ble ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum i 1970. Hun arbeidet her til hun gikk av med pensjon i 1997.

Virkesteder:

1970-1997: Oslo, Norsk Folkemuseum.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
5841

-Id
5841
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005567

-Id
021036005567
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål