Stenberger, Mårten (1898 - 1973) [sv]

Stenberger, Mårten (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Mårten Karl Herman Stenberger, född 27 mars 1898 i Göteborg, död 19 januari 1973, var en svensk arkeolog och professor i arkeologi vid Uppsala Universitet 1952-1965. Tillsammans med nordiska kollegor grävde Stenberger ut boplatsen Vallhagar på Gotland. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:46
13/08/2022 04:43:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8debdc74-4f94-4477-a6d2-14a662d0f8c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stenberger, Mårten
Swedish

First name
Mårten
Swedish

Last name
Stenberger
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
Description
Mårten Karl Herman Stenberger, född 27 mars 1898 i Göteborg, död 19 januari 1973, var en svensk arkeolog och professor i arkeologi vid Uppsala Universitet 1952-1965. Tillsammans med nordiska kollegor grävde Stenberger ut boplatsen Vallhagar på Gotland.
Swedish

Wikipedia

Birth
27/03/1898

-Time
27/03/1898
Death
19/01/1973

-Time
19/01/1973
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Biography

Mårten Karl Herman Stenberger, född 27 mars 1898 i Göteborg, död 19 januari 1973, var en svensk arkeolog och professor i arkeologi vid Uppsala Universitet 1952-1965. Tillsammans med nordiska kollegor grävde Stenberger ut boplatsen Vallhagar på Gotland. Efter sin pensionering tog han initiativet till grävningarna i Eketorp på Öland. Stenberger var ivrig anhängare av en folkvandringstida kristeori enligt vilken Öland skulle ha drabbats av en storskalig invasion någon gång efter 477 e Kr, och Gotland något senare under 500-talet. Den teorin saknar idag anhängare. (wikipedia, 2010-10-11) Han genomförde en utgrävningsexpedition till Kanarieöarna 1919. (http://svenskuppslagsbok.se/tag/gotland/page/2/)

Swedish

Carlotta-SMVK
3248613

-Id
3248613
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462136
-Id
021037462136
-System
DigitaltMuseum