Anker, Peder (1749 - 1824) [no]

Other languages: Anker, Peder (norwegian bokmål)

Statsminstre (Riksarkivet) [no]

Description
Peder Anker, født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk. [no]
Life role
Dataset owner
Riksarkivet (Arkiv) [no] owns the information on this page
Contact information
olemyh@arkivverket.no [no]
Last changed
19/03/2024 21:38:43
01/06/2024 06:30:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8d90c7be-912c-42b3-ae81-db86cce5422d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anker, Peder
Norwegian bokmål

First name
Peder
Norwegian bokmål

Last name
Anker
Norwegian bokmål

Title
Statsminister

-Title
Statsminister
Norwegian bokmål
Description
Peder Anker, født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
08/12/1749 Oslo (By) [no], , ,
regjeringen.no

-Time
08/12/1749
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Source
regjeringen.no
Norwegian bokmål
Death
10/12/1824

-Time
10/12/1824
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania, norsk godseier og politiker, sønn av Christian Ancher, bror av Bernt Anker. Eier av store skoger, sagbruk og jernverk, bl.a. Bogstad, hvis prektige hovedbygning er oppført av ham, det meste av Nordmarka og Bærums Verk. Med hjelp av utenlandske sakkyndige forbedret og moderniserte han driften av sine omfattende eiendommer slik at disse ble mønsterbruk. Energisk generalvei-intendant for Akershus stift 1798–1800 (se Ankerveien).Anker deltok på notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814. På Riksforsamlingen, hvor han møtte som 1. representant for Akershus, støttet han sin svigersønns, grev Herman Wedel Jarlsbergs politiske linje og var forsamlingens første president.18. november 1814 til 1. juli 1822 var han norsk statsminister i Stockholm.

Norwegian bokmål

-Organization/collection
Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

Web reference
SNL
Norwegian bokmål

-Text
SNL
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021036009667
-Id
021036009667
-System
DigitaltMuseum