Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:05:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8d5ef945-91c1-454c-ae8d-183395d21191 | RDF/XML | JSON-LD
Label
pigment processes
English

pigmentprotsessid
Estonian

Scope note
Photographic processes in which images are formed using pigments rather than silver or other metal. Common pigments included lampblack, watercolor pigments, oil paints, and oil-based inks. The pigments themselves are not light-sensitive; the photochemical action of another transparent agent makes a support bind, attract, or receive pigment.
English

Fotograafilised protsessid, millega luuakse kujutis kasutades pigmente, mitte hõbedat või muid metalle. Levinud pigmendid olid tahm, akvarellpigmendid, õlivärvid ja õlipõhiseid tindid. Pigmendid ise ei ole valgustundlikud; teiste läbipaistvate ainete fotokeemiline toime muudab põhimiku pigmenti siduvaks, ligitõmbavaks või vastu võtvaks.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic processes
English

Narrower concept
Reference
Peeter Linnap. Maailma fotograafia ajalugu. Silmakirjad 7. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2013. Lk 408
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053498 February 25, 2019 9:46:07 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053498 25.02.2019 21:46:07
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053498 2019-02-25 21:46:07
Swedish