Munch, Inger Marie (1868 - 1952) [no]

Munch, Inger Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:13
02/07/2022 01:34:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8d551dd9-7ab3-4344-9c5e-10e139dcd094 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Munch, Inger Marie
Norwegian bokmål

First name
Inger Marie
Norwegian bokmål

Last name
Munch
Norwegian bokmål

Birth
1868

-Time
1868
Death
1952

-Time
1952
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Datter av korpslæge Christian M. (1817-89) og Laura Cathrine Bjølstad, yngre søster av maleren Edvard M. Den eneste opplysningen som foreligger om hennes fotografvirksomhet er at "hun var blant de første som fotograferte Akerselva fra os til os". Sannsynligvis var hun amatør.

Virkested:
1920 ca-1930 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2045

-Id
2045
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007766

-Id
021036007766
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål