Velkommen til workshop! [no]

 • Tid: Fredag 28 maj kl. 09:00-11:00 + 12:30-14:30
 • Plats: Online via Zoom.
 • Utvärdering: Skickas ut per e-post under workshopen. Fyll i den - gärna som sista moment!

Dataset att arbeta i

Vi arbetar direkt i era dataset med huvudfokus på att hantera personer och organisationer :

Upplägg

Vi går igenom KulturNavs funktioner i tre block.
Mellan varje block så får ni möjlighet att arbeta själv.
Sedan så samlar vi ihop oss och tar frågor och förtydliganden.

Introduktion

Prova på:

Logga in 
Hitta dina dataset 
Bekanta dig med ett dataset - visa, bläddra, sök, filtrera och sortera 

Redigera

Prova på:

Redigera poster t ex genom att komplettera information i poster som har status Godkänd. Använd båda redigeringsmetoderna. 
Skapa en ny post för en person som saknas i datasetet 
Lägg in några relevanta ändringsförslag 
Försök förbättra posten 

Redaktionellt arbete

Prova på:

Orientera dig i din uppgiftspanel 
Ta hand om ändringsförslagen 
Ta hand om föreslagna nya poster[sv]