3100 TØNSBERG (Postkontor) [no]

3100 TØNSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8d357575-ca7b-4241-9741-5c01af9d5410 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3100 TØNSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
TØNSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
13/12/1643
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3100
Type
Norwegian bokmål

History

TØNSBERG
I posthistorien berettes at Tønsberg omtales i et portokart fra 13.12.1643, altså før Postverket i Norge ble opprettet i 1647. Likeledes berettes at i 1650 var portoen,ifølge Postforordningen, mellom Christiania og Tønsberg
14 Skillling.

Opprettelsen av poståpneri er ubekreftet, men var muligens på plass allerede fra 1652, og postkontor var der i alle fall i 1655.

Offentlig lokalpost i Tønsberg ble opprettet fra 1.7.1890.
Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel muligens tilsendt i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver, og fra ca 1855/56 ble også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 317.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

TØNSBERG postontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk 6, 20.3.1998.

(3100)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Rådmann Hendrick Johansen (Johannessen) Omsted synes å innehatt stillingen fra 1852 som poståpner eller postekspeditør, og ble fra 18.3.1655 postmester eller underpostmester.
Thomas Jensen (Aalborg) fra 1683.
Borgermester Thomasen Corgius fra 1718.
Toller Jens Christian Aalborg 1.1.1731 (død 1732).
N. Jørgensen Schindtler midlertidig fra 1732.
Toller Wolfgang Sigismund Resch 14.6.1732 (f. 1704, død 1770).
Toller Jens Didrik Resch fra ca 1770 (f. 1743).
Kammerråd Christian Fredrik von Koss 1.12.1779 (f. 1736).
Kjøpmann Andreas (Anders) Vintrup Hvistendal 30.12.1789 (f. 1760).
Kaptein Fredrik Christian Gyldenstjerne Røepstorff 14.12.1840 (f. 1795, død 23.3.1865). Han hadde de siste 5 måneder hjelp av sønnen Carl Ludvig Røepstorff.
Tidl. poståpner i Drøbak (1843), postmester i Sarpsborg (1858) Johan Laurits Eitzen 11.10.1866. Tiltrådt 20.4.1867 (f. 1813).
Kst. postmester Willian Collett kst. 1.4.1890 (f. 1840). (På apotektet i Nygate.)
Sogneprest Just Bing Ebbesen 11.7.1891. Tiltrådt 9.9.1891, og kst. under ledighet fra 1.5.1921 (f. 1846).
Olaf Laurentius Charrtum 1922. Tiltrådt 15.4.1922 (f. 1864, død 12.1.1934), med postfullm. Aksel Jørgensen som midlertidig styrer fra 1922 (f. 1874).
Postfulm. Aksel Hjalmar Jørgensen kst. under ledighet 13.1.1934 (f. 1874).
Postmester Eyvind Kristiansen 1.7.1934. Tiltrådt 1.10.1934 (f. 1874), med Aksel Hj. Jørgensen (f. 1874) som midlertidig styrer.
Vikarer fra 1.2.1945.
Postfullm.I Oluf Ingemann Ansteensen 22.3.1946. Tiltrådt 1.7.1946 (f. 1884), med postfullm. Olav Hansen som midlertidig styrer (f. 1880).
Postmester I Janne Julius Holden under ledighet fra 25.8.1949 (f. 1893).
Postmester Hans Ragnvald Strand 1.1.1950 (f. 1891).
Avd.sjef II Johannes Waage 1.8.1958 (f. 1900).
Postmester Ingvald Johan Hisdal 1.5.1966 (f. 1917).
Vikarer fra 1.11.1966.
Postmester Lorentz Johan Kristian Suseg kst. 1.5.1967, fast 1.4.1969 (f. 1914).
Gunnar Solvang 1.10.1981 (f. 1939).
Postinsp. Kjell Arne Olsen vikar fra 1.7.1985 (f. 1942).
Postmester Per Bruun fra 1.12.1992.

Årlig lønn:
Fra 1655 fikk postmesteren portoen av alle brev (nordfra) fra Christiania til Tønsberg, og av alle brev fra sendersted hvis de kom vestfra.

Årlig postmesterlønn var i 1719 40 Rdl., i 1734 50 Rdl. I 1842 var lønnen 162 Spd. og i 1866 850 Spd. og i 1890 ble lønnen satt til kr 7.300.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/12/1643 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/12/1643 ?
--Earliest time
13/12/1643
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441027

-Id
021166441027
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål