Wrangel, Carl Magnus (1727 - 1786) [sv]

Wrangel, Carl Magnus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Präst. W. blev ord. hovpredikant 1758 samt utnämndes till kyrkoherde i Wicacoa och prost över samtliga sv. evangelisk-lutherska församlingar i Amerika. W. anlände till Amerika 1759. Skänkt fredspipa från 1758, Nordamerika. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/09/2018 17:13:18
04/07/2020 06:11:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8cfe71ab-a1bd-400e-8833-f73578de32cf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wrangel, Carl Magnus
Swedish

First name
Carl Magnus
Swedish

Last name
Wrangel
Swedish

Description
Präst. W. blev ord. hovpredikant 1758 samt utnämndes till kyrkoherde i Wicacoa och prost över samtliga sv. evangelisk-lutherska församlingar i Amerika. W. anlände till Amerika 1759. Skänkt fredspipa från 1758, Nordamerika.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1727

-Time
1727
Death
1786

-Time
1786
Biography

Präst. W. blev ord. hovpredikant 1758 samt utnämndes till kyrkoherde i Wicacoa och prost över samtliga sv. evangelisk-lutherska församlingar i Amerika. W. anlände till Amerika 1759. Skänkt fredspipa från 1758, Nordamerika.

Swedish

Carlotta-SMVK
1185541

-Id
1185541
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462367
-Id
021037462367
-System
DigitaltMuseum