Description
Nils Robert Rettig föddes den 18 oktober 1892 i Stockholm. Föräldrarna var Hjalmar Rettig, från den kända köpman- och redarfamiljen Rettig, och Julia Rettig (f. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/11/2018 15:03:06
13/08/2022 04:42:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c875310-75f6-42fc-8a1b-32448d6aca43 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rettig, Nils
Swedish

First name
Nils Robert
Swedish

Last name
Rettig
Swedish

Title
First Secretary

-Title
First Secretary
Swedish
Description
Nils Robert Rettig föddes den 18 oktober 1892 i Stockholm. Föräldrarna var Hjalmar Rettig, från den kända köpman- och redarfamiljen Rettig, och Julia Rettig (f.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/10/1892

-Time
18/10/1892
Death
11/03/1933

-Time
11/03/1933
Biography

Nils Rettig, born 1892, dead 11 March 1933. Nils Robert Rettig was an official of the Swedish Foreign Office from 1920 to his death on 11 March 1933 in Egypt. He served in a number of countries with distinction, ending as First Secretary in the Swedish Legation in Cairo. He was interested in and bought antiquities from dealers in that city. A few of these were given by N. Rettig to the Egyptian Museum and the rest were acquired after his death from his brother Herbert Rettig. Nils Rettig was the son of Hjalmar and Julia Rettig.

English

Nils Robert Rettig föddes den 18 oktober 1892 i Stockholm. Föräldrarna var Hjalmar Rettig, från den kända köpman- och redarfamiljen Rettig, och Julia Rettig (f. Björkman), dotter till landshövdingen i Gävleborgs län C.A.T och hustrun Julie (f. Sandtsrömer) Björkman. Efter att ha tagit studentexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm fortsatte Nils sina studier vid Stockholm Högskola där han 1916 avlade juris kandidatexamen. Nils arbetade några månader samma år som e.o notarie vid Svea hovrätt samt vid Rådhusrätten och Magistraten i Norrköping. Året därpå (1917) avlade Nils partiell examen vid Handelshögskolan i Stockholm. 1918 anställdes Nils vid UD. Åren 1920-1921 tjänstgjorde han som andre legationssekreterare vid Sveriges beskickning i Bern. 1922-1923 tjänstgjorde han i Warsawa, Polen, som andre legationssekreterare och t.f chargé d'affaires. Den 17 september 1923 begärde och beviljades Nils avsked (troligen pga sjukdom) med rätt att kvarstå som andre legationssekreterare i disponibilitet. Några år senare, hösten 1928, återinträdde Nils i tjänst, denna gång som förste legationssekreterare på den svenska beskickningen i Kairo, Egypten. I Kairo arbetade han under minister Harald Bildts ledning fram till den 11 mars 1933 då Nils avled efter en tids sjukdom. Nils började redan i tidiga år att samla på bl.a böcker, autografer (se Rettigska autografsamlingen med Tessinsamlingen, RA) och senare i livet också på e...(Nils Rettigs personarkiv, Riksarkivet)

Swedish

Carlotta-SMVK
3223143

-Id
3223143
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461968
-Id
021037461968
-System
DigitaltMuseum