Visnessetra (Forlatt sted) [no]

Visnessetra (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/8c7d0d8d-613a-428b-939c-d253b51361a9 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Visnessetra
Norwegian bokmål

Alternative name
Visnessetra
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
62.94769, 7.3711, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.94769
-Longitude (Easting)
7.3711
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
888946

-Id
888946
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål