Grace Harwar (1889) [sv]

Grace Harwar (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade fullriggaren Grace Harwar ägdes av Gustaf Erikson 1916 - 1935. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
26/06/2020 11:09:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c40a0e4-367e-4211-8677-851d2f2cf8a5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grace Harwar
Swedish

Description
Tremastade fullriggaren Grace Harwar ägdes av Gustaf Erikson 1916 - 1935.
Swedish

Technical description
Dödvikt: 2950 tons. Röjlar på alla master, dubbla brammar på fock- och stormast. Poop 39 fotback 31 fot. Däckshus för besättning.
Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål


History

Fullriggaren Grace Harwar byggdes i Glasgow, Skottland 1889, av Hamilton & Co. för Montgomery i London.
Grace Harwar seglade för sitt ursprungliga rederi till 1913, då hon såldes till Helsingfors. Sommaren 1916 låg hon i Mobile, USA. Den 5 juli eller 5 augusti (uppgifterna varierar) vräktes hon iland av en våldsam orkan, skadorna var svåra.
Gustaf Erikson som en tid spekulerat på Grace Haward, uppger att han var rädd för köpet efter haveriet. Den 14 september kom köpet trots allt till stånd. Säljaren, Rederiaktiebolaget Delfin i Helsingfors, förband sig att bekosta alla haveriskador enligt Lloyds fordringar. Gustaf Erikson övertog 69/100 och ökade inom kort till 75/100.
Den 20 maj 1919 avseglade Grace Harwar från Australien med vete med destination Norrköping, Sverige.
Den 22 - 24 juni samma år kämpade sig Grace Harwar genom en våldsam storm. 29 juni på lat 57 57 S och lon 74 54 W växte stormen till orkan. Focken och kryssmastens undremärssegel blåste i trasor, lärelingen pressades under vattnet, varigenom brassarna i lä blev oåtkomliga,. Styrbords poopdörr krossades, sjökort, skeppspapper, instrument och kläder spolades bort eller förstördes. En kronometer bärgades. Skansen ödelades på samma sätt och manskapet tog sin tillflykt till halvdäcket.
När stormen bedarrade var fartyget illa däran. Ett försök att nå Pt. Stanley på Falklandsöarna misslyckades. Efter att ha fått en sextant och sjökort över mynningen till Rio de la Plata av en passerande italiensk ångare nådde hon Montevideo den 26 juli.
Grace Harwar anlände till Helsingborg, Sverige den 3 mars 1920 efter 287 dygn från Australien inklusive reparationstiden i Montevideo.
Grace Harwar var under åren 1930-1934 sysselsatt på den traditionella vetetraden från Australien till Europa.
Bland sjömännen fick hon namnet "mankiller".
Grace Harwar var världens sista seglande fullriggare i handelsfart.

Swedish

Measurement
Antal master [sv]: 3

-Value
3
Bruttotonnasje [no]: 1816 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1816
Nettotonnasje [no]: 1564 nettoregisterton [sv]

-Value
1564
Lengde [no]: 266,7 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
266,7
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 39,1 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
39,1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 23,5 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
23,5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1889
Byggd i Glasgow av Hamilton & Co

-Time
1889
-Dating comment
Byggd i Glasgow av Hamilton & Co
Swedish
Wrecked
16/07/1935
Bogserades den 16 juki från London till Charlestown, Firth of Forth, för upphuggning.

-Time
16/07/1935
-Dating comment
Bogserades den 16 juki från London till Charlestown, Firth of Forth, för upphuggning.
Swedish
Actors
-Role
Swedish

-Timespan
14/08/1916 - 16/07/1935
--Earliest time
14/08/1916
--Latest time
16/07/1935
-Role
English

Swedish

-Timespan
1922 - 1925
--Earliest time
1922
--Latest time
1925
-Role
English

Swedish

-Timespan
1930 - 1934
--Earliest time
1930
--Latest time
1934
Reference
Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021177440006
-Id
021177440006
-System
DigitaltMuseum