Alme, Gustav (1929 - ?) [no]

Alme, Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:45
22/01/2022 02:08:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8c1204e7-3763-4eb3-9bd6-249d24221d03 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alme, Gustav
Norwegian bokmål

First name
Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Alme
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1929

-Time
1929
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 14.05.1929. Alme tok fotolinjen ved Trondheim yrkesskole, gikk i lære og tok svennebrev hos fotograf Normann på Elverum. Han overtok i 1957 den fotografforretningen som var startet av H. P. Eggan ca. 1898, og overtatt av Martha Alme 10.5.1900. Han driver den som "Alme Foto". Samlingen av glassplater etter Martha Alme solgt til Åmot kommune i 1980. Virksomheten overtatt (1992 /93) av fotograf Anne Heidi Rekstad Giles og drives under navnet Anne Heidis Foto. Hun er bl.a. utdannet ved det 3-årige studiet ved Brevard Community College i USA som beste student i 1992.

Virkested:
1957-1992: Rena

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hedmark og Oppland Fotograflaug 60 år, 1979
Norsk fagfoto 11(1974) : 3, s. 49, 51
Norsk Fotografisk Tidsskrift, nr. 2 april 1993
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
32

-Id
32
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004812

-Id
021036004812
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål