Vølen vestre (Forlatt sted) [no]

Vølen vestre (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/8c0aea2a-d38a-4894-a2fa-eb176b0f69aa | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vølen vestre
Norwegian bokmål

Alternative name
Vølen vestre
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.60225, 11.44704, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.60225
-Longitude (Easting)
11.44704
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
396527

-Id
396527
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål