Sahlin, Carl Andreas (1861 - 1943) [sv]

Sahlin, Carl Andreas (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Bergshistoriker, samlare, museivän och kulturmiljövårdare, förknippad med svenska industriminnesvårdens uppkomst och framväxt.
Carl Sahlin skänkte sina bergshistoriska samlingar till Tekniska museet 1933. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/11/2016 07:37:37
09/11/2019 12:58:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c04bb89-413d-46dd-b851-805b13f348df | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sahlin, Carl Andreas
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Andreas
Swedish

Last name
Sahlin
Swedish

Description
Bergshistoriker, samlare, museivän och kulturmiljövårdare, förknippad med svenska industriminnesvårdens uppkomst och framväxt.
Carl Sahlin skänkte sina bergshistoriska samlingar till Tekniska museet 1933.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
15.12.1861
Death
-Time
22.01.1943
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Son till fabriksägaren Carl Peter Sahlin och Anna Persson.
Utexaminerad från KTH som bergsingenjör 1888.
Bruksdisponent för Laxåverken 1900-1917.
Pionjär som berghistorisk forskare och samlare.
Sammanförde samlingarna vid Falu koppargruva till ett arkiv, ett bibliotek och ett museum 1895.
Grundare 1901 av Laxå bruks museum och en av landets första systematiskt ordnade museisamlingar utanför storstadsregionen.
En av de drivande krafterna i Föreningen Örebro länsmuseum, bildat 1906.

Swedish

-Text
Carl A Sahlin i Svenskt Biografiskt Lexikon
Swedish
-Text
Förteckning över Sahlins arkiv hos Tekniska museet
Swedish
-Text
Carl Sahlin på Wikipedia
Swedish
DigitaltMuseum
021036454670
-Id
021036454670
-System
DigitaltMuseum