Benedicks, Gustaf (1848 - 1918) [sv]

Benedicks, Gustaf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Brukspatron, Gysinge bruk. Företog ett stort antal studieresor till utlandet. Föremål ur B:s saml. skänkta, inv. 42.5. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:22:14
11/07/2020 05:42:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8bf9eddb-58b5-462b-b42b-c50bd3baf3b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benedicks, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Benedicks
Swedish

Description
Brukspatron, Gysinge bruk. Företog ett stort antal studieresor till utlandet. Föremål ur B:s saml. skänkta, inv. 42.5. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1848

-Time
1848
Death
1918

-Time
1918
Biography

Brukspatron, Gysinge bruk. Företog ett stort antal studieresor till utlandet. Föremål ur B:s saml. skänkta, inv. 42.5. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1174370

-Id
1174370
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460944
-Id
021037460944
-System
DigitaltMuseum