Åström, Viktor (1863 - 1927) [sv]

Åström, Viktor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
01/05/2021 00:28:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8bf2f9a5-7558-4b0b-b9af-7f1f05ab3854 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åström, Viktor
Swedish

First name
Viktor
Swedish

Last name
Åström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/04/1863 Innervik (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
30/04/1863
-Place reference
Innervik (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
13/12/1927

-Time
13/12/1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Umeå 1882.
KTH, extra elev 1884-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos F O Lindström i Umeå 1890-1891.
Egen arkitektverksamhet i Umeå 1891-1895, i Piteå 1900-1927.
Verksam i Stockholm 1895-1898.
Byggnadskontrollant vid bygget av stadshotell i Haparanda 1898-1900.
Stadsingenjör i Piteå 1907-1926.

Andra uppdrag: Ledamot av byggnadsnämnden i Piteå 1905-1907, stadsfullmäktige 1908-1914, folkskolestyrelsen 1918-1925.
Föreståndare för Piteå folkbibliotek.
Några år vd i Piteå Tryckeri AB.

Lärarverksamhet: Föreståndare för Piteå Tekniska aftonskola.

Tävlingar: Stadshotell i Luleå, 1897, 1:a pris.

Medlemskap: Piteå föreläsningsförening, ordförande 1912-1917.

Verk ett urval:
Elementarläroverk för flickor, Umeå, 1891-1892.
Grahnska huset, kv Oden 2, Storgatan, Umeå, 1892, rivet.
Lysoljebolaget, kv Frigg 1, Umeå, 1893, rivet.
Stora hotellet, kv Heimdal 5, Umeå, 1893-1895.
Stora hotellets musikpaviljong, kv Heimdal 4, Umeå, 1895, riven.
Flerbostadshus, kv Skålen 10, Karlbergsvägen 74, Stockholm, 1897-1898, rivet.
Prästgård i Piteå stadsförsamling, 1900-1903.
Åkerblomska huset, kv Thor 1, Umeå, 1902, rivet.
Kapten Hjalmar Huldts villa, kv Älvsbacka 4 (f d 1), Umeå, 1902, riven.
Polis- och brandstation (nordöstra hörnet av kv Hjorten 2), Skellefteå, 1902-1904, riven 1956.
Småskoleseminarium, kv Tandläkaren 2, Skellefteå, 1902-1907.
Villa, kv Hägern 230, Piteå, 1905-1906, riven.
Stadshotell, kv Lönnen, Piteå, 1904-1907.
Sjömanshus och postkontor, kv Lekatten 7, Skellefteå, 1905-1907.
Kapten Helmer Huss villa, kv Hammaren 1, Umeå, 1907.
Bostadshus vid Furunäsets sjukhus, Piteå, 1911-1914.
Skellefteå sparbank, Köpmangatan 5, Skellefteå, 1912-1914.
Om- och påbyggnad till Grans lantmannaskola, Öjebyn, Piteå, 1913-1914.
Skola i Öjebyn, Piteå, 1920, riven 1970.
Strömbacka herrgård, Piteå, 1917.
Stadshäkte, kv Stadsvapnet, Piteå, 1920-1922.
Prästgård, Byske, Skellefteå, 1921.
Lillskolan, Rosvik, Piteå, 1921-1923.
Prästgård, Prästbordet 2:1, Arjeplog, 1923.
Gårdsbyggnad, kv Ärlan 2, Piteå, 1920, riven.
Bostadshus, kv Siken 244, Piteå, 1923, rivet.
Utförlig verkförteckning i Andreas Grahns C-uppsats, se källor.

Swedish

Reference
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1928 sid 238.
Grahn, Andreas: Stadshotellet i Piteå. En historisk exposé kring tillkomsten. B-uppsats vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet 1998.
Grahn, Andreas: Viktor Åström - arkitekt i Övre Norrland. C-uppsats vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet HT 1999.
Se även Källor och litteratur i Andreas Grahns C-uppsats.
Swedish

Primus
1301

-Id
1301
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077673

-Id
011034077673
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish