2420 TRYSIL (Poståpneri) [no]

2420 TRYSIL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8b96543c-3660-4c4e-aa94-593c892efbe8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2420 TRYSIL
Norwegian bokmål

Alternative name
TRYSIL
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1853 Trysil (Kommune) [no], ,

-Time
23/05/1853
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2420
Type
Norwegian bokmål

History

TRYSIL poståpneri, i Trysil prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1853, med virksomhet fra 1.11.1853, og at det igangsettes en gang ukentlig post, mot tidligere hver 14de dag, mellom Elverum og Trysil. Sirk. 22, 28.9.1853.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet TRYSSIL.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 9, 7.4.1891.

Navnet ble fra ca.1908/09 igjen skrevet TRYSIL.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 status av postkontor B, Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksadressatene under postkontoret 2420 TRYSIL tildelt postnr 2421.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 313 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2420)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjent. Antakelig lensmann Paul Koppang i årene 1853--1856.
Gårdbr. Peder Torgalsen Sætre 20.2.1856.
Sersjant Vestby 1.6.1875.
Frk. Nancy Meyer 1.10.1880.
Lærerinne Nina Johanne Olina Landgraff 10.10.1885.
Frk. Anna Nore (Rognstad) 1.9.1888.
Agent Joh. Carstens 1.9.1891 (f. 1845).
Posteksp. Paul Sletten 1.4.1921 (f. 1898).
Inga Nysæter var midlertidig fra ca 1945. Hun var også poståpner i Nybergsund.
Ottar Bryhni midlertidig fra 19.6.1945.
Olav Sylten 1.7.1947 (f. 1904). Under midlertidig sykdom fra 10.3.1952 styrt av Arne Linstad. Styrt av Oddny Sylten i tiden 16.4.1952--20.2.1953.
Kåre Grøtli 1.10.1971 (f. 1938).
Poststyrer Ole Arild Bovolden 26.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1853 1869 1873 1875 1877 1891 1901 1906 1909 1913 1914 1917
Spd. 18 36 48 72
Kr 400 440 700 800 1000 1100 1200 1400

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1853 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1853 ?
--Earliest time
23/05/1853
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440746

-Id
021166440746
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål