Landsortsklass (Minröjningsfartyg) [sv]

Landsortsklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sex minröjningsfartyg sjösatta 1982-1992. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8b95d710-f385-4087-9362-cb8d5c2d3abf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Landsortsklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sex minröjningsfartyg sjösatta 1982-1992.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål


Measurement
Bredde [no]: 9,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
9,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 2,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish