Välkommen till workshop!

 • Tid: Onsdag 16 mars kl. 10:00-12:00 + 13:00-15:00
 • Plats: Online via Teams.
 • Utvärdering: Skickas ut per e-post under workshopen. Fyll i den - gärna som sista moment!

Dataset att arbeta i

Vi arbetar direkt i ert dataset med huvudfokus på att hantera personer:

Upplägg

Vi går igenom KulturNavs funktioner i tre block under vår halvdag.
Mellan varje block så får ni möjlighet att arbeta själv.
Sedan så samlar vi ihop oss och tar frågor och förtydliganden kring det som ni gått igenom.

Introduktion

Prova på:

Logga in 
Hitta dina dataset 
Bekanta dig med ett dataset - visa, bläddra, sök, filtrera och sortera poster 

Redigera

Prova på:

Redigera poster t ex genom att komplettera information i poster med mer info. Använd båda redigeringsmetoderna. 
Skapa en ny post för en person som saknas i datasetet - den finns förslag på nya poster som ska skapas 
Lägg in några relevanta ändringsförslag 
Försök förbättra posten 

Redaktionellt arbete

Prova på:

Orientera dig i din uppgiftspanel 
Ta hand om ändringsförslagen som lagts 
Ta hand om föreslagna nya poster 
Godkänn poster 
(Administratörer provar på att publiceras poster)