Ingulf, Lars (1859 - 1913) [no]

Ingulf, Lars (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:56
23/01/2021 03:29:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8b1f3ed1-8468-4635-be29-ff24eb21b0d4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ingulf, Lars
Norwegian bokmål

First name
Lars
Norwegian bokmål

Last name
Ingulf
Norwegian bokmål

Alternative name
Ingulfsvand, Lars Larsen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1859

-Time
1859
Death
1913

-Time
1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 25.03.1859 - død 1913
Født på gården Ingulfsvand, Nordlid . Sønn av Lars Pedersen Ingulfsvand (25.8.1820-10.9.1909) og Susanne I. (22.12.1822-), gift 1.4.1886 med Kirsti Lorntsdatter Kveli (10.7.1866 - mars 1915), 1 datter, 1 sønn. Begynte i lære hos fotograf Danielsen i Namsos 7.3.1884. Foruten å være fotograf var han gårdbruker og drev dessuten også med jakt og treskjæring. Det var helst om sommeren han fotograferte, og han reiste da rundt i bygdene, men fortjenesten skal ha vært skral. Folk fra Namsskogan hadde kjennskap til ham, og folk fra Røyrvik søkte til ham. Fra 1885 brukte han fotografsignaturen "L. Ingulfsvand", men forandret ca. 1888 navn til Ingulf. Kristine og Kåre Holand i Oslo har oppbevart hans komplette journal 1885-1913. Deres sønn, Aasmund Holand i Hunstad v. Bodø har tatt vare på oldefarens plater og apparater. De 2374 bildene er kopiert og registrert i Lierne kommune, og Holand har gitt kommunen rettighetene.

Virkesteder:
1885-1913: Lierne

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Namdal Arbeiderblad 2.12.1989
Trønder-Avisa 1.12.1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
777

-Id
777
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006722

-Id
021036006722
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål