Lotsack- Kiermanska Djurgårdsvarvet (Varv) [sv]

Other languages: Lotsack- Kiermanska Djurgårdsvarvet (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:26:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8b0ba87b-5fbf-4536-864b-49b7305748b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lotsack- Kiermanska Djurgårdsvarvet
Swedish

Alternative name
Fredholmska skeppsvarvet
Swedish

Description
Fartygsvarv
Swedish

Establishment
1735?

-Time
1735?
Termination
1863

-Time
1863
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Lotsack- Kiermanska Djurgårdsvarvet anlades 1735 av E. Lotsack på Djurgården i kvarteret Trekanten på platsen för nuvarande Gröna Lunds Tivoli. Varvet övergick efter några år efter Lotsacks död till rådmannen G. Kierman och övertogs sedan av ett intressekonsortium, som drev varvet ända in på 1850-talet. Redan på 1600-talet fanns varvsrörelse inom området. Sista fartyget som byggdes på Djurgårdsvarvet var Adolf Fredholm.

Swedish

Owned by
E. Lotsack (Lothsack)

-Owner (text)
E. Lotsack (Lothsack)
Swedish
Kierman, G. (Kjerrman)

-Owner (text)
Kierman, G. (Kjerrman)
Swedish
Fredholm, Adolf

-Owner (text)
Fredholm, Adolf
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv], Djurgården [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], Djurgården [sv], ,
--Place
--Specified
Djurgården
Swedish
Related agent
Peters, Andrew: Ship Dekoration 1630-1780, Storbritannien 2013, s. 209.

-Other actor
-Timespan
1770 1800

--Earliest time
1770
--Latest time
1800
-Source
Peters, Andrew: Ship Dekoration 1630-1780, Storbritannien 2013, s. 209.
Swedish
-Other actor
-Timespan
1779 1789
--Earliest time
1779
--Latest time
1789
-Timespan
1779 1789
--Earliest time
1779
--Latest time
1789
Reference
Fredholm, Bengt (1974). Skeppsbroadel och djurgårdsvarv: släkten Fredholm. Stockholm: Stockholms stadsmuseum
Swedish

Halldin, Gustaf & Albe, Gerhard (red.) (1963). Svenskt skeppsbyggeri: en översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö: Allhem
Swedish

DigitaltMuseum
021166454748
-Id
021166454748
-System
DigitaltMuseum