Ahnell, Karl Arvid (1884 - ) [sv]

Ahnell, Karl Arvid (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 08:38:53
08/05/2021 00:26:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8b06cbd7-b5a0-49ac-b435-cf28d5e01f26 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ahnell, Karl Arvid
Swedish

First name
Karl Arvid
Swedish

Last name
Ahnell
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11/08/1884 Kinne-Vedum (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
11/08/1884
-Place reference
Kinne-Vedum (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1911, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt i Karlstad.
Anställd vid stadsplanekontoret i Göteborg.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1428.
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932.
Swedish

Primus
387

-Id
387
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075680

-Id
011034075680
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish