Municipal housing Place holder

Kommunal bolig (norwegian bokmål), Kommunal bustad (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kommunal-bolig
Label
Municipal housing
English

Kommunal bolig
Norwegian bokmål

Kommunal bustad
Norwegian nynorsk

Not used label
Kommunal leilighet
Norwegian bokmål

Kommunal utleiebolig
Norwegian bokmål

Kommunal utleigebustad
Norwegian nynorsk

Mellombels bustad
Norwegian nynorsk

Mellombels husvære
Norwegian nynorsk

Midlertidig bolig
Norwegian bokmål

Kommunal leilegheit
Norwegian nynorsk

Midlertidig husvære
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Housing schemes
English

English

Note
Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
Norwegian bokmål

Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.
Norwegian nynorsk