NORRTELJE (1900 SFUD) [sv]

Other languages: NORRTELJE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Passagerarångfartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:17
18/05/2024 01:46:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8aaddb29-84b8-484f-b836-73ee2a219566 | RDF/XML | JSON-LD
Name
NORRTELJE
Swedish

Other name
EXPRESS [sv] -

-Name
EXPRESS
Swedish
NORRTELJE [sv] -

-Name
NORRTELJE
Swedish
Description
Passagerarångfartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Trippelexpansionsångmaskin på 800 hkr
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Swedish

Home port
Norrtälje (Kommun) [sv], , , 1968 2014

-Place reference
--Place
-Timespan
1968 2014
--Earliest time
1968
--Latest time
2014
Identification
-Identifier
-Number
3702
Signal letters
SFUD
Code
SFUD
History

S/s Norrtelje beställdes år 1900 av Norrtelje Ångfartygs AB. Fartyget övertogs 1911 av Waxholms Nya ångfartygs AB. Norrtelje trafikerade Stockholm - Furusund – Norrtälje till och med 1950. 1951 sattes Norrtelje in på rutten Norrtälje – Mariehamn och året därpå mellan Stockholm – Mariehamn.

1962 döptes fartyget om till Express och sattes in på trafiken Stockholm – Sandhamn. Hon var med sina 46,3 m och sin trippelångmaskin på 800 hk det snabbaste fartyget i skärgården.. Nyman & Schultz köpte henne 1964 och återgav fartyget namnet Norrtelje och rustade upp henne för att använda henne som terminal för turister vid Skeppsbron i Stockholm.

1967 behövdes hon inte längre för det ändamålet och fartyget såldes 1968 till stiftelsen S/S Norrtelje. Den 27 juli 1968 återkom hon till Norrtälje hamn. Ångaren Norrtelje är idag ett stillaliggande restaurangfartyg, men hon underhålls och går på regelbunden varvsöversyn. Ångmaskinen hålls i skick men man saknar en fungerande ångpanna. Norrtelje ägs av stiftelsen S/S Norrtelje.

Norrtelje är K-märkt av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
46,34
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
8,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
96
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
266
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1900 , , Stockholm [sv],

-Time
1900
-Place reference
, , Stockholm [sv],
--Place (text)
Stockholm
Swedish
Skeppsregistret vid SMM
21

-Id
21
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010898
-Id
021176010898
-System
DigitaltMuseum