Description
Tang Yin, (1470—1524), var en kinesisk målare. Tang var verksam i Suzhou och jämnårig med Wen Zhengming men tillhörde icke dennes krets av bildade karaktärer. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:50
02/07/2022 05:27:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8a8694d2-fffd-4834-bf6a-ee58ac14bfc0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tang Yin
Swedish

Last name
Yin
Swedish

Alternative name
Tong Yan, Tang Bohu
Swedish

Title
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Tang Yin, (1470—1524), var en kinesisk målare. Tang var verksam i Suzhou och jämnårig med Wen Zhengming men tillhörde icke dennes krets av bildade karaktärer.
Swedish

Wikipedia

Birth
1470

-Time
1470
Death
1524

-Time
1524
Nationality
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Tang Yin, (1470—1524), var en kinesisk målare. Tang var verksam i Suzhou och jämnårig med Wen Zhengming men tillhörde icke dennes krets av bildade karaktärer. Hans död vid 54 års ålder ansågs bero på hans utsvävande levnadssätt. Tang tillhörde tidens finaste målare och sysslade med landskap, figurer, blommor och djur. Han närmade sig icke någon viss skola utan rörde sig med stor frihet med olika stilmedel, och det är svårt att följa en bestämd linje i hans konst. Hans uppfattning förfinades med åren, vilket kanske icke minst berodde på hans inträngande i Chanbuddismen. Tangs berömmelse, i synnerhet i Japan, grundar sig på hans bilder av sköna kvinnor. Till hans namn knytas även träsnittsalbum från omkring 1600, vilka har en betydande plats i det östasiatiska träsnittets historia. (wikipedia, 2013)

Swedish

Residence
, , Suzhou, Kina [sv]

-Place reference
, , Suzhou, Kina [sv]
--Place (text)
Suzhou, Kina
Swedish
Carlotta-SMVK
3213367

-Id
3213367
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462192
-Id
021037462192
-System
DigitaltMuseum