Trolle exercishus [sv]

Trolle exercishus (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Terrakottafärgad byggnad i två våningar med sadeltak. Fasad med pilastrar och mellanliggande fält i slätputs. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:10:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8a7cf6c5-960d-482a-ad8e-a3354c91e984 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Trolle exercishus
Swedish

Alternative name
Carlskrona Artillerikårs exercishus
Swedish

Other name
581 [sv] -

-Name
581
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Gymnastikbyggnad [sv] -

-Name
Gymnastikbyggnad
Swedish
Description
Terrakottafärgad byggnad i två våningar med sadeltak. Fasad med pilastrar och mellanliggande fält i slätputs.
Swedish

History

Exercishuset på Bataljon af Trolle uppfördes 1895 för Carlskrona artillerikår. Bataljonen är fortfarande aktiv och exercishuset används än idag som gymnastikbyggnad.

Swedish

Time
1895

-Earliest time
1895
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Amiralitetstorget 8B [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Amiralitetstorget 8B
Swedish
Geodata
56.15768, 15.58722, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15768
-Longitude (Easting)
15.58722
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 142-146.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Trolle exercishus. Hämtad 2018-10-30.
Swedish