1560 LAURKULLEN (Poståpneri) [no]

1560 LAURKULLEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:07:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8a46eaec-2a49-42c8-aabd-8030439e2244 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1560 LAURKULLEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LAURKULLEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1884 Rygge (Tidligere kommune, Norge) [no], ,

-Time
22/12/1884
-Place reference
Rygge (Tidligere kommune, Norge) [no], ,
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1560
Type
Norwegian bokmål

History

LAURKULLEN poståpneri, i Rygge herred, Moss og Tune fogderi, Smaalenenes amt, under Moss postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884 med virksomhet fra 1.7.1885. Samtidig ble det underholdt 4 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Dilling poståpneri. Sirk. 15, 27.6.1885.

Navnet er ved poststedsfortegnelsen 1890 endret til LARKOLLEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(1560)
Poståpnere/styrere:
Stasj.holder og landh. Georg Julius Grønn 1.7.1855 (f. 1824).
Skipsfører Nils Fr. Røed 1.4.1886.
Frk. Anne Amanda Røed 2.11.1887 (f. 1851).
Jenny Iversøn 1.1.1923 (f. 1884).
Fru Olga Andreassen midlertidig fra 1.10.1924, fast 1.8.1925 (f. 1887).
Gerd Charlotte Ellingsen (Laustad) 1.6.1952 (f. 1926).
Aase Marie Johansen vikar fra 1.10.1957 kst. 1.1.1958, fast 1.8.1959 (f. 1909).
Camilla Ingeborg Helmersen vikar fra 22.3.1976, kst. 1.6.1976, fast 1.4.1977 (f. 1922).

Årlig poståpnerlønn var i 1885 kr 96,-, i 1890 kr 160,-, i 1898 kr 300,-, i 1906 kr 400,-, i 1910 kr 450,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1884 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1884 ?
--Earliest time
22/12/1884
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440486

-Id
021166440486
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål