Wellin, Georg Wahlstrøm (1860 - 1949) [no]

Wellin, Georg Wahlstrøm (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/07/2015 13:36:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/89f05ea8-f20a-496e-b7fa-40f85f199f22 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wellin, Georg Wahlstrøm
Norwegian bokmål

First name
Georg Wahlstrøm
Norwegian bokmål

Last name
Wellin
Norwegian bokmål

Alternative name
Wellin, Georg Valstrøm
Norwegian bokmål

Birth
1860

-Time
1860
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 05.12.1860, død 1949 i Cook County, Illinois, USA. Sønn av kobbersmedmester Jonas W. (ca. 1804-67) og Judith Sager (d. 8.11.1880), gift ca. 1889 med Inger Agathe fra Indre Holmedal (1861-), 3 barn. Reiste til USA i 1884, kom tilbake og arbeidet som fotograf på Voss en kort tid, dro igjen til USA i 1888. Kom tilbake og arbeidet en tid i Trondhjem i Nordre Gade 4 fra 1895. Dette atelieret overlot han ca. 1900 til Carl Aspaas, og dro så for tredje gang til USA i 1903. Etter 1900 fotograferte han også i Bergen. Atelieret i Trondhjem ble etter Aspaas' død i 1909 overtatt av Emma Hansen, som drev det like til huset ble revet i 1915, hvoretter hun flyttet til Levanger.

Virkested:
1895-1900 ca: Trondheim
1900 ca-1903: Bergen
1887 ca: Voss

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3000

-Id
3000
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009261

-Id
021036009261
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål