Wellin, Georg Wahlstrøm (1860 - 1949) [no]

Wellin, Georg Wahlstrøm (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/07/2015 13:36:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/89f05ea8-f20a-496e-b7fa-40f85f199f22 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wellin, Georg Wahlstrøm
Norwegian bokmål

First name
Georg Wahlstrøm
Norwegian bokmål

Last name
Wellin
Norwegian bokmål

Alternative name
Wellin, Georg Valstrøm
Norwegian bokmål

Birth
1860

-Time
1860
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 05.12.1860, død 1949 i Cook County, Illinois, USA. Sønn av kobbersmedmester Jonas W. (ca. 1804-67) og Judith Sager (d. 8.11.1880), gift ca. 1889 med Inger Agathe fra Indre Holmedal (1861-), 3 barn. Reiste til USA i 1884, kom tilbake og arbeidet som fotograf på Voss en kort tid, dro igjen til USA i 1888. Kom tilbake og arbeidet en tid i Trondhjem i Nordre Gade 4 fra 1895. Dette atelieret overlot han ca. 1900 til Carl Aspaas, og dro så for tredje gang til USA i 1903. Etter 1900 fotograferte han også i Bergen. Atelieret i Trondhjem ble etter Aspaas' død i 1909 overtatt av Emma Hansen, som drev det like til huset ble revet i 1915, hvoretter hun flyttet til Levanger.

Virkested:
1895-1900 ca: Trondheim
1900 ca-1903: Bergen
1887 ca: Voss

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3000

-Id
3000
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009261

-Id
021036009261
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål