Adde, Erik Adolf (1853 - 1892) [sv]

Other languages: Adde, Erik Adolf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry. com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires, Argentina. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:32:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/89d30580-b9eb-4909-aa48-03b5f9135ef6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Adde, Erik Adolf
Swedish

First name
Adolf Erik
Swedish

Last name
Adde
Swedish

Title
handelsman

-Title
handelsman
Swedish
sjökapten

-Title
sjökapten
Swedish
Description
Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry. com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires, Argentina.
Swedish

Birth
1853

-Time
1853
Biography

Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry.com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires. Startade transatlantiska långfärder med segelfartyg, senare med ångfartyg. Anlände till Buenos Aires år 1884 och medförde exportvaror av järn och trä, maskiner, verktyg, tändstickor, konserver, papp och metaller. /US Han var son till Per Adolf Adde och Ulrika Augusta Esséen. Han gifte sig med Gerda Mörtstedt (född 1864), med vem han fick dottern Gerda 1892 (ancestry.com)

Swedish

Activity
, , Argentina [sv],

-Place reference
, , Argentina [sv],
--Place (text)
Argentina
Swedish
Carlotta-SMVK
1024205

-Id
1024205
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460837
-Id
021037460837
-System
DigitaltMuseum