7200 HEVNE (Poståpneri) [no]

7200 HEVNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:07:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/89ca0c35-3953-4048-b56b-1e0ee1931d98 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7200 HEVNE
Norwegian bokmål

Alternative name
HEVNE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
16/10/1833
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7200
Type
Norwegian bokmål

History

HEVNE poståpneri, på Kirkesæterøren, i Hevne prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., sees først nevnt i en portotabell fra 1837. Er antakelig opprettet ved Kgl.res. 16.10.1833, der det bestemmes at det i Fosen fogderi skulle opprettes 3 poståpnerier i det nordlige distrikt, likeledes at Finansdept. skulle sørge for postgårder og postkarer og at det skulle opprettes bipostrute til Hevne prestegjeld.

Ved Kgl.res. 22.1.1838 ble det videre bestemt at biposten til Hevne prestegjeld i Fosen fogderi ble utvidet slik at det ved Hevne prestegård, der den stoppet, nå skulle gå til Hopsøen i Hitteren fogderier og derfra tilbake til Hevne (og at det skulle ansettes poståpner i Hitteren).

Ifølge en rutefortegnelse fra 1838 hadde Hevne da forbindelse til Hitteren og til Neervig (Liaamoe) med forbindelse til hovedpostruten Molde -- Trondhjem.

Navnet HEVNE ble 1.1.1918 endret til KIRKSÆTERØREN. Sirk. 61, 21.12.1917.

Fra 1.10.1921 endret til KYRKSÆTERØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postktr. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7200 KYRKSÆTERØRA tildelt postnr 7201.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 112 (ca 1855/ 56), og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7200)
Poståpnere/mestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Sogneprest Heyerdal notert i 1843.
Handelsm. Just Tyrholm Wesfell 15.8.1859.
J. Wesfell 18.2.1860.
Lensm. Borg 1.10.1869.
Enkefru Gunelie Borg 3.11.1881.
Fanejunker Erik Kirksæter 1.7.1899 (f.1852).
Erik Eriksen Kirksæther 1.7.1922.
Lars J. Olausen er også notert fra 1.7.1922.
Postkass. Gudbjørn Leidulf Øxning 1.2.1928 (f.1899).
Martin Fredagsvik 1.4.1940 (f.1899).
Johan Moe midlt. 1.4.1947.
Gustav Adolf Foss 1.11.1947 (f.1890).
Solveig Dybvik midlt. 1.7.1952.
Poståpner Øivind Furberg 1.5.1953 (f.1910).
Postkass. Jan Schei kst. 1.2.1978 (f.1942).
Førstepostflm. Birgit Anna Stamnestrø 1.7.1989 (f.1948).
Landpostbud Jan Schei 1.9.1990 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1877 1884 1898 1902 1906 1909 1913 1914 1917
Spd. 24 32
Kr 200 240 400 450 600 650 700 800 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/10/1833 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/10/1833 ?
--Earliest time
16/10/1833
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442907

-Id
021166442907
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål