2920 LEIRA STATION (Poståpneri) [no]

2920 LEIRA STATION (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/89c8d3dc-10ec-46ca-8fc7-cb6ce38051d2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2920 LEIRA STATION
Norwegian bokmål

Alternative name
LEIRA STATION
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1906 Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1906
-Place reference
Nord-Aurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2920
Type
Norwegian bokmål

History

LEIRA STATION poståpneri, på Leira jernbanestasjon, i Nord-Aurdal herred, Kristians amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra Valdresbanens åpning til Fagernes den 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 lagt under Aurdal postkontor. Sirk. 33, 29.5.1911.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble etterstavelsen i poststedsnavnet, station, heretter skrevet stasjon.

Fra 1.1.1933 lagt under Oslo postkontor. Sirk. 34.,16.12.1932.

Fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Stasjon i etter-navnet ble fra 1.1.1954 skrevet med liten s. Sirk. 36, 19.12.1953.

Navnet ble fra 1.7.1963 endret til LEIRA I VALDRES. Sirk. 28, 15.8.1963.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2920 LEIRA I VALDRES tildelt postnr 2907.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2920)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. O. T. Bohn 1.10.1906.
Stasj.eksp. Sofie Husum 1.5.1916.
Stasj.mester Olaf Olsen Dokken 1.6.1918 (f. 1879).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.1.1934.
Ola Nybråten 1.9.1963.
Poståpner Ole Hagen 1.11.1974 (f. 1920).
Postkass. Liv Stavenjord vikar fra 1.1.1984 (f. 1947).
Posteksp. Steinar Tømmervåg 1.3.1984 (f. 1965).
Førstepostkass. Liv Stavenjord 1.2.1986 (f. 1947).

Årlig poståpnerlønn:

1906 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 100 200 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1906 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1906 ?
--Earliest time
01/10/1906
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440961

-Id
021166440961
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål