LINNEA (1915 SJEO) [sv]

LINNEA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Segelfartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8974cd8e-10df-4f3b-8004-06093b49d8e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
LINNEA
Swedish

Description
Segelfartyg
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Jaktskrov
Skrovmaterial: Ek och fur
Tidigare riggtyp: Skonare
Nuvarande riggtyp: Skonare
Tidigare maskintyp: 1916, 40 hkr Avance
Nuvarande maskintyp: Skandia 1937 130 hkr
Förbyggnader rep: 1918-19 från vrak åter till rent segelfartyg, stor renovering 1984-85 i Söderköpingsdocka
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1915
Yrkesfart t o m år: 1965
Swedish

Home port
, , Gamleby [sv]
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
, , Gamleby [sv]

--Place (text)
Gamleby
Swedish
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
5731
Signal letters
SJEO
Code
SJEO
History

Linnea byggdes 1915 av Gustaf Groth i Sjötorp på beställning av Oscar Berndtson i Stockevik. Hon riggades som skonare och redan 1916 installerades en 40 hrk Avancemotor som 1937 ersattes av den Skandia tändkulemotor på 130 hkr som fortfarande är i bruk.

Linnea är ett mycket väldokumenterat fartyg, det gäller såväl hennes år i fraktfart som arbetet med att bevara henne. Ägaren, Egil Bergström, har skrivit boken ”Linnea en svensk fraktseglare”, som är en omfattande beskrivning över arbetet med att bevara fartyget. Linnea är en typisk representant för skonarriggade jaktskrov byggda i Sjötorp.

Hennes historia saknar inte dramatiska inslag eftersom hon förliste och blev vrak redan 1917. Hon bärgades dock och gick i yrkesfart fram till 1965. Sedan 1968 har det genomförts en del mycket stora arbeten för att bevara fartyget. Numera används Linnea främst för skolseglingar.

T-klassad och K-märkt av Sjöhistoriska museet som mycket värdefull.

Swedish

Measurement
Lengde: 25,6 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
25,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde: 7,05 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
7,05
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 2,65 meter (m)

-Measurement type
Swedish

-Value
2,65
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 97 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
97
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Antal master [sv]: 2

-Value
2
-Constructed by
Launched
1915 , , Sjötorp [sv] Sjötorps varv (Varv) [sv]

-Time
1915
-Place reference
, , Sjötorp [sv]

--Place (text)
Sjötorp
Swedish
-Shipyard
Reference
Segelfartygen lever sid 100 f.f., “Linnea en svensk fraktseglare”, 1989.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
111

-Id
111
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010630
-Id
021176010630
-System
DigitaltMuseum