Hitra Laks- og Ørretfarm (ST h 3) (Selskap) [no]

Other languages: Hitra Laks- og Ørretfarm (ST h 3) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Matfiskkonsesjon i Hitra kommune på 7000 m³, driften kom i gang før konsesjonsloven, i 1971. I 1977 ble 5000 m³ av konsesjonsvolumet overdratt til Astor Canning A/S. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 14:44:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88e68416-8790-4aca-8b2d-292d84927112 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hitra Laks- og Ørretfarm (ST h 3)
Norwegian bokmål

Alternative name
ST h 3
Norwegian bokmål

Description
Matfiskkonsesjon i Hitra kommune på 7000 m³, driften kom i gang før konsesjonsloven, i 1971. I 1977 ble 5000 m³ av konsesjonsvolumet overdratt til Astor Canning A/S.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
1971
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
-Other actor
Reference
Hans Ulrik Hammer (2000), «Fiskeoppdrettsnæringa på Hitra. I fremste rekke i 40 år»
Norwegian bokmål