retting

Other languages: røyting (norwegian bokmål), rötning (swedish), liotus (finnish), rødning (danish), feyskjun (icelandic), rouissage (french), rotten (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Jäsningsprocess som avser att uppmjuka och avlägsna växtlimmet från linstjälken. Jfr Vattenrötning, Ängsrötning. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:21:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8830dfa6-b48f-4bbd-b326-08b6d9b56e27 | RDF/XML | JSON-LD
Label
retting
English

røyting
Norwegian bokmål

rötning
Swedish

liotus
Finnish

rødning
Danish

feyskjun
Icelandic

rouissage
French

rotten
German

Alternative label
rösten
German

Description
Jäsningsprocess som avser att uppmjuka och avlägsna växtlimmet från linstjälken. Jfr Vattenrötning, Ängsrötning.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic


German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish