Ludwigsen, Jacob Emanuel (1869 - 1951) [no]

Ludwigsen, Jacob Emanuel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:51
14/05/2022 04:31:17
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/87fc7558-6af0-4501-ba47-34532e94599c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ludwigsen, Jacob Emanuel
Norwegian bokmål

First name
Jacob Emanuel
Norwegian bokmål

Last name
Ludwigsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ludvigsen, J. E
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1869

-Time
1869
Death
1951

-Time
1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Skien 06.01.1869, død 12.09.1951. Gift med Kathrine Hesselberg (24.6.1877-). Utdannet hos Nyblin i Bergen, hos Gihbsson i Christiania, i Moss og Trondhjem, foruten diverse studiereiser utenlands. I 1898 overtok han det atelieret på Torvet i Larvik som var opprettet av Thea Nielsen i 1890-årene og i 1896 overtatt av Grund(t)mann. I 1909 flyttet han til Prindsens Gade 4, senere nr. 8 i samme gaten. I 1920 etablerte han "Fotomagasinet". Sønnen Magnus Hesselberg L. ble medarbeider i firmaet ca. 1930, og overtok det etter faren i 1949. Han solgte det i 1960 til Olav Solberg. Atelieret på Torvet ble drevet videre av Anna Bergaust til 1933, deretter av Aagot Schwarz til 1950-årene. Solberg har også overtatt Anna Bergausts negativsamling. Ludwigsen har hatt diverse tillitsverv blant fotografene, var også medlem av bystyret og formann i Larvik Kunstforening.

Virkested:
1909 ca-1949: Larvik; Prinsens Gade 4 og 8
1898 ca-1909 ca: Larvik; Torvet 4

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 10, s. 162
Norsk fotografisk tidsskrift 37(1951) : 8, s. 144 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1846

-Id
1846
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007463

-Id
021036007463
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
E9E44D7D-109F-4E5C-A2DB-C205064977B0

-Id
E9E44D7D-109F-4E5C-A2DB-C205064977B0
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål