Hultkrantz, Åke (1920 - ) [sv]

Hultkrantz, Åke (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Religionshistoriker, etnograf, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet 1958-86. Född 1920 i Kalmar. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/02/2018 14:18:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/87674f58-f529-418d-a5da-c08cd1e616f7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hultkrantz, Åke
Swedish

First name
Åke
Swedish

Last name
Hutkrantz
Swedish

Description
Religionshistoriker, etnograf, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet 1958-86. Född 1920 i Kalmar.
Swedish

Birth
1920

-Time
1920
Biography

Religionshistoriker, etnograf, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet 1958-86. Född 1920 i Kalmar. Disputerade i religionshistoria med avhandlingen "Conceptions of the soul among North American indians", 1953. Hultkrantz gjorde fältarbete bland shoshoner i USA redan 1948. Utifrån dessa erfarenheter har H. sedan breddat sina kunskaper om Amerikas indianer i allmänhet och om indiansk religion och schamanism i synnerhet. Som en mycket framstående amerikanist har Hultkrantz varit gäsprofessor vid ett flertal amerikanska och europeiska universitet. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1066583

-Id
1066583
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461462
-Id
021037461462
-System
DigitaltMuseum