Inventariekammare 1 [sv]

Inventariekammare 1 (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Cirka 90 meter lång byggnad med slätputsad gul fasad och sandstensomfattningar kring dörrar och fönster. På byggnadens södra fasad finns upprepade dörr- och fönsteröverstycken på sextio fönster i tre våningar över tjugo dörrar på bottenvåningen. Sammanlagt således fyra våningar med vind. [sv]
Last changed
22/11/2018 16:06:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/876456f4-68bd-421d-be31-08aa3aedb49c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Inventariekammare 1
Swedish

Alternative name
Silverhuset
Swedish

Other name
304 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
304
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Cirka 90 meter lång byggnad med slätputsad gul fasad och sandstensomfattningar kring dörrar och fönster. På byggnadens södra fasad finns upprepade dörr- och fönsteröverstycken på sextio fönster i tre våningar över tjugo dörrar på bottenvåningen. Sammanlagt således fyra våningar med vind.
Swedish

History

År 1775 kom ett första förslag till en inventariekammare av Johan Norberg. F H af Chapmans förslag på inventariekammare år 1780 godkändes av kungen, men bara vad gäller plats och omfattning, utseendet godkändes inte. Bygget påbörjades utan godkända ritningar. 1782 ritade Carl August Ehrensvärd om Chapmans förslag efter hemkomsten från en Italienresa. Byggnaden fick bland annat fyra våningar istället för tre, sadeltak istället för mansardtak och betydligt färre antal fönster.

Byggnaden blev inventariekammare till tolv skepp, tre i varje sektion. I byggnadens botten förvarades tyngre utrustning medan lättare utrusning såsom segel och flaggor förvarades högre upp. Planen var att bygga tre inventariekammare bredvid varandra, men inventariekammare 1 blev så dyr att de andra två aldrig byggdes. Smeknamnet "Silverhuset" kommer från kung Gustav III:s spydiga kommentar "Jaså, huset är verkligen av sten. Jag trodde det var gjort av silver!". Detta med tanke på de höga byggnadskostnaderna som blivit då de svåra grundförhållandena gjorde att byggnationen drog ut på tiden.

1889 sattes fönsterbågarna in, troligen fanns här bara luckor i muren innan. 1896 sattes en tidkula upp på östra gavelns tak. På västra gaveln uppkom en övningsställning för flottans brandkår 1923. Ett stort arbete gjordes under 1970-talet då hela fasaden putsades om. Byggnaden har även anpassats efter moderna krav på materialhantering. 1993 installerades en varuhiss i sektion 2 och en invändig anslutning mellan sektion 3 och 4 togs upp.

Swedish

Time
1786

-Earliest time
1786
-Place
Norwegian bokmål


Geodata
56.15623, 15.587, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15623
-Longitude (Easting)
15.587
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 69-74.
Swedish

Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 226-229.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 9-10.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregisret, Inventariekammare nr 1. Hämtad 2018-11-08.
Swedish
-Text
Fortifikationsverket. Inventariekammaren Silverhuset. Hämtad 2018-11-19.
Swedish