Luster (Kommune) [no]

Other languages: Luster (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/87137651-b3d1-40b1-908a-2eae5b996fcf | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Luster
Norwegian bokmål

Code
4644
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
61.4031, 7.29793, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.4031
-Longitude (Easting)
7.29793
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1426

-Id
1426
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1426 til 4644 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål