Braaten, Embrik T. (1866 - 1906) [no]

Other languages: Braaten, Embrik T. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:10:30
08/06/2024 03:15:57
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/86f49016-638a-4ed2-b742-097c884e9e14 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Braaten, Embrik T.
Norwegian bokmål

First name
Embrik T.
Norwegian bokmål

Last name
Braaten
Norwegian bokmål

Alternative name
Bråten, Embrik T.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1906

-Time
1906
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sønn av Thorkel (Thorkild) E. Juven (som tok konens navn) og Aase Pedersdatter Braaten, g. m. Henriette H. Olsgaard (Kierulf), 6 barn. Etter råd fra fotograf Lindegaard gikk han 1/2 år i lære hos Lund i Christiania, kjøpte derpå fotografutstyr for å dra til Amerika og drive sitt nye håndverk der, men tok før avreisen en tur til Hallingdal for å fotografere landskaper som han ville selge til hallingdøler i den nye verden - og ble så værende i Hallingdal. I 1901 anskaffet han et transportabelt atelier fra Amerika, som han kjørte rundt i bygden med på vogn og slede, etter sigende det første transportable atelier i Norge. Han var meget avholdt i Gol, og var bl.a. kirkeverge og kasserer for forskjellige institusjoner. Fotograferte også i Sør-Aurdal. Han signerte sine fotografier med: Fotograf E.T. Braaten. Datteren Hjørdis Botten også fotograf. Liv Lehn, barnebarn til Braaten, oppbevarer plater etter begge.

Virkested:
1890 ca-1906: Gol i Hallingdal
0000-0000: Sør-Aurdal

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Hallingdølen 03.05.1986 og 16.05.1986.
Fotografregister : oversyn over ein del av fotograene med tilknytning til Valdres. (Upublisert manuskript i Preus museum, 2011).
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3768

-Id
3768
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005344

-Id
021036005344
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
284B5328-2CCC-4ACB-8C1A-0429621584B5

-Id
284B5328-2CCC-4ACB-8C1A-0429621584B5
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål