Wikforss, Gösta (1922 - 2001) [sv]

Wikforss, Gösta (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
23/05/2020 00:33:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86e476eb-13da-41b8-842c-4e7b4a22bc41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wikforss, Gösta
Swedish

First name
Gösta
Swedish

Last name
Wikforss
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/04/1922 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
04/04/1922
-Place reference
--Place
Swedish
Death
26/10/2001 Krusenberg

-Time
26/10/2001
-Place reference
Krusenberg
--Place (text)
Krusenberg
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1948, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Sten Hummel Gumaelius i Uppsala.
Anställd på stadsarkitektkontoret i Uppsala under Gunnar Leche, 1950 biträdande och 1952 tillförordnad stadsarkitekt.
Stadsarkitekt på Lidingö 1956-1959.
Egen verksamhet i Uppsala 1959-1989 genom Wikforss Arkitektkontor AB.
Stadsarkitekt i Sigtuna på deltid 1960-1970.
Domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka under 1980-talets senare hälft.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
På Uppsala stadsarkitektkontor: utbyggnaden av bostadsområdena Tuna backar och Sala backar.
I Uppsala: Återuppbyggnad av Geijershuset, renovering av Walmstedtska gården, Saluhallen och kv Hörnet på Övre Slottsgatan.
Nybyggnationer i Uppsala: ålderdomshemmet på Karl-Johansområdet i Svartbäcken, Johannelundsgården och Årstagården, bostadsområdet Ägget.
Uppsala kraftvärmeverk i Boländerna.
Generalplan för Uppsala 1967-1971.
Dessutom en stor mängd ny- och ombyggnationer av bostäder, kontors- och kyrkobyggnader m m i Uppsala.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Dagens Nyheter 2001-11-21, dödsruna av Hans Alsén och 2001-11-01, dödsannons.
Svenska Dagbladet 2001-11-17, dödsannons av Sven Georg Zeitler.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1947-2003.
Swedish

Primus
2183

-Id
2183
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077581

-Id
011034077581
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish