Redusert leveringskapasitet [no]

Redusert leveringskapasitet (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86c869a0-4cd0-495e-80ee-8e4678c3efda | RDF/XML | JSON-LD
Label
Redusert leveringskapasitet
Norwegian bokmål

Definition
tilstand karakterisert ved at avtalt leveringskapasitet ikke er tilgjengelig for sluttbrukerne på grunn av hendelser i kraftsystemet, uten at det er definert et avbrudd i tilhørende rapporteringspunkt
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål