Trollbu, Tore (1949 - ) [no]

Trollbu, Tore (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:42
30/05/2020 02:53:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/86a459ed-8325-4970-83a4-34917a772822 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Trollbu, Tore
Norwegian bokmål

First name
Tore
Norwegian bokmål

Last name
Trollbu
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Oslo 14.12.1949. Sønn av Toralv T., 4 års læretid hos Sturlason, Oslo, sv.br. Overtok "Enger Atelier" i Halden i 1972 etter fotograf Sigvald Gjøsund. Dette ble startet av Karl Enger i Moss 15.1.1908, flyttet til Fredrikshald 1.5.1910. Etter Engers død i 1952 ble det overtatt av hans datter Kari Enger Blom og ved hennes død i 1967 av Gjøsund. Firmaet heter idag "Fotograf Trollbu".

Virkested:
1972-0000: Halden

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2885

-Id
2885
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009084

-Id
021036009084
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål