Trollbu, Tore (1949 - ) [no]

Other languages: Trollbu, Tore (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:27
20/04/2024 02:23:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/86a459ed-8325-4970-83a4-34917a772822 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Trollbu, Tore
Norwegian bokmål

First name
Tore
Norwegian bokmål

Last name
Trollbu
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Oslo 14.12.1949. Sønn av Toralv T., 4 års læretid hos Sturlason, Oslo, sv.br. Overtok "Enger Atelier" i Halden i 1972 etter fotograf Sigvald Gjøsund. Dette ble startet av Karl Enger i Moss 15.1.1908, flyttet til Fredrikshald 1.5.1910. Etter Engers død i 1952 ble det overtatt av hans datter Kari Enger Blom og ved hennes død i 1967 av Gjøsund. Firmaet heter idag "Fotograf Trollbu".

Virkested:
1972-0000: Halden

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2885

-Id
2885
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009084

-Id
021036009084
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål