Brændmo, Thorstein Elisasson (1838 - 1912) [no]

Brændmo, Thorstein Elisasson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:24
02/07/2022 01:40:42
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/867d4c2c-f805-498c-9b97-c2e0b1141866 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brændmo, Thorstein Elisasson
Norwegian bokmål

First name
Thorstein Elisasson
Norwegian bokmål

Last name
Brændmo
Norwegian bokmål

Alternative name
Brændmo, Thorsten Elisasson
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1838

-Time
1838
Death
1912

-Time
1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på Brændmo i Meråker, d. Stanley, USA 28.09.1912. Ca.1840 flyttet familien til Hattefjell og slo seg ned som rydningsfolk på plassen Brændmo. G. 6.12.1881 m. Mathea Susanne Eriksen (1861-) fra Hemnes, 8 barn, 2 av sønnene ble fotografer. Bodde som innerst hos sognepresten Søren Scheldrup og drev trolig som landhandler i Hattfjelldalen fram til 1871. Deretter skaffet Brændmo seg utdannelse som fotograf, hvor og hvordan er usikkert. I begynnelsen merket han bildene med et lite gummistempel "Brændmo" i kursiv foran på kartongen. I tiden 1870-75 var han trolig omreisende fotograf uten fast atelier, mellom 1875 og 1881 kom han til Bodø og startet egen praksis. Han fikk sitt eget atelier i hjørnegården i krysset Helliesens gate/Storgata. Her holdt han sannsynligvis til inntil han emigrerte til USA 20. juli 1904. Lokalene ble da overtatt av skomaker Endal. Brændmo utvidet sitt virkefelt, og opprettet filial i sentrum av Kabelvåg ca. 1883 og filial i Stokmarknes ca. 1887-88. Rundt 1900 etablerte han atelier i det område i Narvik som Revold ligger idag (Kongens gate 40). Her opptrer han første gang i kompaniskap med sønnen Erik Emil. Dette samarbeidet fortsatte etter at de begge hadde flyttet til USA i 1904, først i Maynard, Minnesota, senere i Stanley, Wisconsin. Brændmo hadde en god forretning, i Skatteligningen for Bodø 1891 er han oppført med en inntekt på kr 1800,- og en formue på kr 4000,-. Dette er godt over gjennomsnittet for en bodøborger. Brændmo hadde flere lærlinger. To av brødrene, Andreas (1853-1912) og Rollev E. (1855-1948), ble fotografer, og sikkert er det at Rollev E. gikk i lære hos ham i Bodø. Andreas drev også en tid som fotograf i Norge, før både han og Rollev E. emigrerte til USA i 1887 og startet hver sin praksis. I årene 1889-1901 gikk Johan Rasch fra Rødøy i lære og arbeidet i forretningen til Brændmo i Bodø. Arnt O. Åsvang gikk også i lære, og det samme gjorde muligens brødrene Ivar og Helge Hoff i Bodø på 1890-tallet. På slutten av 1880-tallet var Brændmo lærermester for Johan Lind, Kabelvåg. I Narvik hadde han Hans M. Kanstad i lære i ett år, 1898-99. Brændmo fotograferte først og fremst arbeids- og hverdagsliv, og i følge Jørgensen/Ellingsen var han den fremste eksteriørfotografen i landsdelen før århundreskiftet. Man må være oppmerksom på at flere av Brændmos bilder senere er kopiert av andre fotografer og utgitt for å være deres egne. Han utgav sine beste bilder som serien "Norske prospekter", med bl.a. motiv fra Bodø datert 1885, Svolvær 1898 og Narvik 1897 og 1904. Trolig tok han mesteparten av arkivet med da han emigrerte til USA

Virkested:
1883 ca: Kabelvåg
1887 ca: Stokmarknes
1899 ca-1904 ca: Narvik
1870 ca-1904 ca: Bodø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Jørgensen, Elin/ Ellingsen, Harry: Fotografer i gamle Bodø, Bodøboka, Årbok for Nordland Fylkesmuseum, 1985
Smaaskjær, Svein: Lofotbilder I, Vågan 1867 - 1910
Minnebok: Gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad, 1991
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3760

-Id
3760
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005330

-Id
021036005330
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål