af Kleen, Johan (1800 - 1884) [sv]

af Kleen, Johan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:35
24/09/2022 06:23:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8679210d-b707-49b7-9f28-a37c1d5996b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
af Kleen, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Last name
af Kleen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1800

-Time
1800
Death
1884

-Time
1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Verksamhet: Generallöjtnant och arkitekt.

Verk ett urval:
Karlsborgs fästningskyrka, 1854–1860. Ingår i Slutvärnet.
Stadsplan för Växjö 1844.

Swedish

Reference
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter. Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Swedish

Primus
791

-Id
791
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075664
-Id
011034075664
-System
DigitaltMuseum