Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:53
03/06/2023 04:33:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/866a278a-d461-481f-80aa-d6f9f463965d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abrahamsson, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Abrahamsson
Swedish

Title
båtbyggare

-Title
båtbyggare
Swedish
varvsägare

-Title
varvsägare
Swedish
Birth
1891

-Time
1891
Death
1982

-Time
1982
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Sven Abrahamsson var båtkonstruktör och varvsägare på Ramsö. Han ritade stora segelyachter, speciellt R-jakter. Kända båtar han byggt är t ex Evert Taubes Ellinor och May Be som vann guldpokalen i Long Island round för Sven Salén.

Swedish

DigitaltMuseum
021035593904
-Id
021035593904
-System
DigitaltMuseum